Durf jij voor (op) te lopen?

okt 16, 2019 | Leiderschap

Ik kwam binnen bij een school en vroeg me al gelijk af hoe één en ander in elkaar zat in het team. De directeur was er en een leerkracht kwam enigszins gespannen naar me toe. De leerkracht stelde allemaal checkvragen. Ze vroeg: “Ga je ons betrekken bij de opzet van het nieuwe project?”, “Heb je wel ervaring in het onderwijs?”, “Hoe werk je eigenlijk?”

Er was nog geen sprake van een opdracht en ik zou met de directeur sparren over waar hij met zijn team tegenaan liep. Ik kon de leerkracht geruststellen dat ik eerst rustig in gesprek zou gaan en dat dan pas duidelijk zou worden wat volgende stappen zouden zijn. Toen ik eenmaal met m’n kopje thee bij de directeur zat leek het me wel relevant om te vragen hoe hij de vragen van de leerkracht zag. Er ontstond meteen een heel gesprek over hoe hij steeds zo’n moeite had om overeind te blijven terwijl deze leerkracht waarschijnlijk uit eigen onzekerheid veel actie ondernam waarbij de rust regelmatig verstoord werd. Toen ik de directeur vroeg naar de beelden die hij had van de positie die de leerkracht en hij ten opzichte van elkaar innamen schrok hij een beetje. Hij vertelde hoe hij altijd afwachtte wat zij deed en dan pas in actie kwam. Zo kwam een heel gesprek op gang over zijn eigen Leiderschap binnen zijn team.

Welke volgende stap we zouden nemen legde ik aan de directeur voor? Hij wilde graag eerst zelf aan de slag met zijn eigen ontwikkeling en als hij er klaar voor was, wilde hij me betrekken bij het team.

Stel dat echt leiderschap wil zeggen dat je kunt laten zien dat je de moed hebt om open kaart te spelen.

We maakten een vervolgafspraak. En de directeur vertelde hoe hij nog even flink had gekauwd op de vragen die ik stelde en dat hij besloten had om een paar medewerkers uit het team te vragen om samen met mij een brainstorm te organiseren om de eerste ideeën te verkennen.

We kwamen tot een gezamenlijke aanpak en een rolverdeling waarbij hij de leidersrol kon pakken en waarbij ik hem kon ondersteunen. De leerkracht die aanvankelijk gespannen naar me toe kwam werd betrokken in de opstart en ik gaf haar alle ruimte om haar vragen te stellen. Al gauw gaf ze aan dat ik wel meeviel en ze zag dat er best één en ander anders mag binnen het team.

Wilmie Colbers

Wilmie Colbers

Wilmie inspireert de lezers van haar blogs met haar kijk op de kinderopvang, coachen en leiderschap.